Jag

Vad är trans?

När vi föds blir vi alla tilldelade ett kön av en läkare. Om barnet har en snippa kallas den för tjej eller flicka och om barnet har en snopp kallas den för kille eller pojke. Men det stämmer inte för alla.

Få hjälp

Vad är könsidentitet?

För transpersoner stämmer inte könet man fick vid födseln med ens könsidentitet. Könsidentiteten handlar om vilket kön man känner sig som, eller om man inte känner sig som något kön alls.

Det är vanligt att man som transperson vill förändra sin kropp för att stämma bättre överens med sin identitet. Det kan vara till exempel genom att få hormoner eller annan könsbekräftande behandling. Alla som är trans har rätt att få hjälp och vård. Det är förbjudet enligt lag att diskriminera eller kränka någon på grund av att personen är trans.

Om man trivs med det kön man har och inte vill förändra det kan man kallas för cisperson.

Om du vill lära dig mer om trans kan du besöka transformering.se


Ingen sexuell läggning

Att vara trans har ingenting med vilken sexuell läggning man har, alltså vem eller vilka man attraheras av och blir kär i. Som transperson kan man vara homosexuell, heterosexuell, bisexuell eller någon annan sexuell läggning.

Det kan vara skönt att berätta om sin sexuella läggning eller könsidentitet för dem i sin omgivning eller några personer man litar på. För vissa spelar det kanske ingen roll alls om ens omgivning vet om vem, vilka eller vad man gillar. 

Du är alltid välkommen att chatta med oss på Maana om du har tankar eller frågor om könsidentitet. Vi stöttar dig!