Känslor

Jag

Det är vanligt att ha frågor och tankar om vem man är genom hela livet, särskilt när man är ung. Ibland kan det kännas svårt. Då kan det vara bra att prata med någon.

Få hjälp

Vem är jag?

Identitet är en känsla av vem man är. Det är ens personlighet, egenskaper, åsikter och tankar. Du skapar också din identitet genom att diskutera och dela tankar med andra människor och genom att du lär dig mer om världen runt omkring.

Många upplever att tiden som tonåring är svår. Du kan känna dig ledsen i ena stunden för att i nästa känna dig glad igen. Det kan uppstå bråk med familj och vänner utan att man egentligen vet exakt varför. Frågor som: Vem är jag? Hur fungerar min familj? Vad tycker mina kompisar och vad tycker jag själv? Hur passar jag in? är vanliga att ställa sig och söka svar på. Det här tillhör att växa upp och att hitta sig själv.

Ibland kan det kännas förvirrande. Kanske börjar du ifrågasätta dig själv under perioder i livet. Om du känner att de här tankarna tar över ditt liv eller om du känner dig ledsen och orolig, kan det vara bra att söka stöd och hjälp. Det kan kännas bra att få prata med någon som du litar på och som kan hjälpa dig med dina tankar och känslor.