Relationer

Sexualitet

Sexualitet är något de flesta av oss har. De flesta kan känna lust och attraktion och starka känslor redan när vi är små, och lust och känslor kan förändras. De allra flesta funderar någon gång kring sin sexuella läggning och har frågor om sex.

Få hjälp

Rätten till din sexualitet

Det är en rättighet att få älska vem man vill och ha den sexualitet man vill. Det står i lagen och det är viktigt att komma ihåg.

Det är vanligt med olika föreställningar och normer om sex – det vill säga att det finns många ideér om vad lust, attraktion och sexualitet handlar om. Men de föreställningarna stämmer inte alltid.

Det är till exempel en vanlig uppfattning att killar har en större sexlust än tjejer, vilket inte alls stämmer. Vilken lust man har och hur man känner för sex är väldigt olika och har mer med person än kön att göra. En annan vanlig fördom är att alla människor är heterosexuella, men det stämmer ju inte heller.

Sexualiteten är också något som kan förändras genom livet.  

Det är också viktigt att komma ihåg att man aldrig får bli diskriminerad eller utsatt för våld på grund av sin sexualitet. Ingen får heller kräva att få veta ens sexuella läggning eller andra saker om ens sexualitet.


Tabu och svåra ämnen

Att prata om sex och sexualitet kan kännas svårt och jobbigt för många. Andra tycker det är roligt och spännande.

I vårt samhälle kan det ofta uppfattas som att vi är väldigt öppna när det handlar om sex och sexualitet, eftersom sex ofta visas eller pratas om i film, serier och på sociala medier.

Samtidigt tycker många att det är jobbigt att prata öppet om sex och lust, till exempel i skolan, med sina föräldrar eller med vänner. Även många vuxna tycker att det är svårt att prata om sex och sexualitet med barn och unga. Det kan göra att man känner sig förvirrad och ensam i sina tankar och funderingar.

Alla barn ska få sexualundervisning i skolan, det står i läroplanen.