Våld & kränkningar

Trakasserier

Trakasserier är när någon agerar på ett sätt som får dig att känna dig illa behandlad eller kränkt. Det finns flera olika slags trakasserier och ibland kan det vara svårt att veta vad det innebär. Här nedanför kan du läsa mer om olika slags trakasserier. Om du blivit utsatt finns det hjälp att få!

Få hjälp

Vad är trakasserier?

Trakasserier är en form av diskriminering som kränker någons värdighet. Det kan till exempel vara kommentarer, nedsättande skämt, gester eller mobbning.

Trakasserier är kopplade till de olika diskrimineringsgrunderna som finns. Det betyder att man kränker någon baserat på till exempel vilket kön, sexuell läggning, etnicitet eller religion någon har.

Att bli utsatt för trakasserier kan kännas väldigt svårt och jobbigt. Men det finns hjälp och stöd att få.