Om oss

Idag har Maana närmare 3 000 chattsamtal per år och över 90 aktiva volontärer. Vi möter de stödsökande på deras villkor och ofta i samtal om våld, utsatthet och psykisk ohälsa. Vår vision är ett jämställt samhälle där tjejer och unga kvinnor har lika rättigheter och goda livsvillkor.

Få hjälp

Vilka är vi?

Maana är en feministisk, demokratisk, partipolitiskt- och religiöst obunden samt icke- vinstdrivande stöd- och utbildningsorganisation som tillhandahåller nätbaserat stöd med jour via chatt, mail och mobilapp.

Maana grundades 2010 som en ideell förening och har sedan start erbjudit stöttning och hjälp till alla som identifierar sig som tjej. Vi arbetar även preventivt med kunskapshöjande insatser.

De som söker stöd hos Maana får vara helt anonyma. Vi möter de stödsökande på deras villkor och ofta i samtal om våld, utsatthet och psykisk ohälsa. Hos oss kan de stödsökande prata om allt – därför har vi också en stabil grund att stå på och en bred kunskap om tjejer och unga kvinnors livssituation.

Maanas volontärer stöttar, stärker, synliggör strategier och slussar vid behov vidare till andra verksamheter. Maana utgår alltid från barnets eller den ungas perspektiv. 

Chatten är öppen varje tisdag, onsdag, torsdag och söndag klockan 20 till 22. Under jul- och sommarlov har vi utökade öppettider.


Vad gör vi?

Vi har över 10 års erfarenhet av att ge stöd till tjejer och unga kvinnor, och att utbilda vuxna i hur unga har det och vad de behöver.

Vi genomför årligen större kampanjer eller kommunikationsinsatser för att lyfta hur tjejer och unga kvinnor har det för att få vuxenvärlden att agera. Genom våra årliga enkätundersökningar tar vi tempen på hur unga har det just nu.

Vi samverkar även löpande med andra föreningar, företag, organisationer, kommuner eller regioner som vill utbildas av oss, göra kampanjer eller andra kommunikationsinsatser med oss, eller tillsammans genomföra ett projekt.

Föreningen jobbar dagligen för att uppmärksamma och förbättra situationen för barn och unga, genom opinionsbildning, informationsspridning och kommunsamverkan.  Vårt syfte är att erbjuda ett förutsättningslöst stöd där den stödsökande har möjlighet att vara anonym och sätta ord på sina upplevelser på sina egna villkor. 

Idag har Maana närmare 4 000 chattsamtal per år, 90 aktiva volontärer och fyra anställda. Vi är en regional jour i Västra Götaland och har samarbete med regionens alla kommuner.

Verksamheten finansieras till största del av Beredningen för folkhälsa och Social hållbarhet VGR, statsbidrag via Socialstyrelsen och Social Resurs i Göteborgs stad.


Region Västra Götaland

Maana är den största regionala jouren i Sverige som bedriver nätbaserat stöd. Vi riktar oss mot alla som identifierar sig som tjejer och unga kvinnor, främst i åldrarna 10-25 år.

Maana samverkar med Regions Västra Götaland och har därigenom ett uppdrag innefattar att erbjuda ett likvärdigt stöd i hela regionen samt att vi ska sprida vår kunskap till regionens samtliga kommuner.

Vi ska aktivt verka för ett jämställt samhälle där tjejer och unga kvinnor har lika rättigheter och goda livsvillkor. Därför kunskapshöjer vi vuxna på olika sätt, för att förmedla hur våra unga har det och vad de behöver från oss.


Anlita oss

Vi är alltid öppna för att samverka på olika sätt och med olika aktörer. Du är välkommen att höra av dig till oss oavsett vilken form av samverkan du har i åtanke.

Vi tar emot tusentals samtal varje år och har med det fått oerhörd kunskap kring ungas livssituation och mående. Vi genomför också årliga enkäter riktade till unga tjejer och kvinnor, något som ger föreningen stor kunskap om hur unga tjejer i Sverige mår idag, vad de saknar och vad de önskar.

Oavsett var du jobbar eller vad din profession är så kan vi utbilda exempelvis din arbetsplats, vårdnadshavare, vuxna som arbetar med unga inom det område ni behöver stärkas. Läs mer om vilka utbildningar och kompetenshöjande insatser vi erbjuder genom att klicka dig vidare.

Anlita oss

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Vill du ha information om vår verksamhet och hur tjejer och unga kvinnor i regionen mår? Vårt nyhetsbrev kommer ut en gång i kvartalet. Fyll i dina uppgifter nedan så kommer nyhetsbrevet snart till din mailadress

Namn(Required)