Ska jag söka hjälp?

Upplysning & information

Få hjälp

1177 – Vårdguiden/
Sjukvårdsrådgivningen

Telefonnummer: 11-77

Är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning.
Du kan ringa dygnet runt. Det är en sjuksköterska som svarar och hjälper dig.

Om det är akut, ring istället 112.

Giftinformation

Telefonnummer: 010-456 67 00 

Svarar på frågor om förgiftningar.

Om det är akut, ring istället 112. 

Koll på socialtjänsten

Hemsida: www.kollpasoc.se

Vad gör socialtjänsten? Här finns mer information!

Krisinformation

Telefonnummer: 113 13

Till 113 13 kan allmänheten ringa då man vill ha information om allvarliga olyckor som en stor trafikolycka eller brand, eller vid kriser som exempelvis stormar, översvämningar eller sjukdomsutbrott.

Läkemedelsupplysningen

Telefonnummer: 0771-46 70 10

Till Läkemedelsupplysningen kan du ringa och ställa frågor om dina mediciner, till exempel hur de fungerar, hur du ska ta dem eller hur de ska förvaras.

Om det är akut, ring istället 112.

Ungdomsmottagningen på nätet

Hemsida: www.umo.se 

UMO är en hemsida för alla som är mellan 13 och 25 år. Där kan du få kunskap om kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger, självkänsla och mycket annat.