Om oss

Sök till
vår styrelse

Känner du ett engagemang för tjejers rättigheter och vill bidra till förändring för tusentals tjejer och unga kvinnor?
Maana söker nu ledamöter för styrelseuppdrag 2023.

Få hjälp

Vad innebär uppdraget?

Maana är en feministisk, demokratisk, partipolitiskt- och religiöst obunden samt icke-vinstdrivande ideell förening som grundades år 2010. Vår vision är ett jämställt samhälle därtjejer och unga kvinnor har lika rättigheter och goda livsvillkor. Vi är en stöd- ochutbildningsorganisation som tillhandahåller nätbaserat stöd med jour via chatt, mail och mobilapp. Vi tillhandahåller ett nationellt stöd till alla som identifierar sig som tjej och arbetarpreventivt med kunskapshöjande insatser.

Inför styrelseåret 2023 vill vi bjuda in både nuvarande och nya medlemmar att söka tillstyrelsen samt valberedning och rollen som revisor.
De roller vi söker kandidater till är:

– Vice ordförande
– Kassör
– Ledamot med personalansvar (1-2 st)
– Ledamot med volontäransvar
– Suppleanter (2 st)
– Medlemsrevisor (samt en auktoriserad revisor)
– Valberedning (2-3 st)

Kassören väljs in på två år medan övriga styrelsemedlemmar, revisor och valberedning väljs in på ett år.Hur mycket tid en lägger på styrelsearbetet kan komma att variera, både utifrån din roll i styrelsen och utifrån verksamhetsåret. För att kunna göra ett bra arbete med det ansvar som åligger en styrelse behöver du som styrelsemedlem ha möjlighet att lägga ungefär två timmar i veckan plus styrelsemöten en gång i månaden. I perioder kan det bli mer arbete.

För samtliga styrelseroller vill vi att du uppfyller följande krav:
– Du ställer dig bakom föreningens värdegrund.
– Du är minst 18 år gammal.
– Du har inga betalningsanmärkningar (Maana kommer att ta en kreditupplysning på de kandidater som nomineras)
– Du identifierar dig som kvinna/tjej och/eller har en identitet bortom tvåkönsnormen.
– Du har för avsikt att vara engagerad i styrelsearbetet genom att närvara vid varje styrelsemöte, årsmöte och vara inläst på föreningens styrande dokument och policys.
– Du förstår att det tillkommer fler uppgifter för dig att engagera dig i.
Du har för avsiktatt vara aktiv i styrelsearbetet.

Det är meriterande om du har erfarenhet eller stort intresse av:
– Ledarskap och arbetsgivaransvar/HR-arbete
– Kommunikation, varumärkes- och affärsutveckling
– Utveckling och förbättring av arbetssätt och samarbete
– Förändringsarbete och organisationsutveckling
– Insamling och sponsoransvar (främst för rollen som kassör)
– Styrelsearbete
Vi eftersträvar en bredd vad gäller exempelvis ålder, etnicitet, religion, språk, sysselsättningoch tidigare erfarenheter.

För att kunna bli förtroendevald krävs medlemskap i Maana. För medlemskap betalar du en årsavgift på minst 50 kronor. Du kommer även få genomgå vårgrundutbildning. Det betalas inte ut något arvode till styrelsen då Maana är en ideellförening. Det finns istället en möjlighet att som styrelseledamot få omkostnadsersättningarför till exempel resor och liknande.

När du skickar in din ansökan önskar vi att du bifogar ditt CV samt anger vilken/vilka roller du är intresserad av och på vilket sätt din kompetens kan stärka föreningen och styrelsen.


Vi önskar få in din ansökan till:
valberedning@tjejjourenvast.se senast den 5 januari 2023 kl. 17.00.
Vi går igenom ansökningar och håller intervjuer löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!