Självskada

Sex som självskada

Det finns något som kallas för sex som självskadebeteende och det innebär att ha sex, gå med på sexuella handlingar eller utsättas för övergrepp för att lindra sin ångest. I stunden kan det lindra ångesten, men ofta känns det mycket värre efteråt.

Få hjälp

Sex när man mår dåligt

Många som använder sex som självskada känner starka ångestkänslor som man helt enkelt inte står ut med. För att inte känna de här jobbiga känslorna så utsätter man sig själv för viss fara eller övergrepp.

Att skada sig själv med sex kan handla om allt från att skicka bilder på sig själv som man egentligen inte vill sprida, till att ha sex med en eller flera personer trots att man egentligen inte vill. Det kan också innebära att ha sex med personer som inte är snälla mot en eller att ha sex på något sätt som gör ont.

Sex som självskada kan också vara att ha sex mot ersättning, alltså att man tar emot pengar, saker eller tjänster för att ha sex med någon. Det kan också se ut på andra sätt eller vara en kombination av flera saker.

Man kan må sämre av att ha sex som innerst inne inte känns bra. I stunden kan det lindra ångesten, men ofta känns det värre efteråt. Att skada sig med sex innebär många risker. Men du är inte ensam – och det finns hjälp att få!


Du har ingen skuld

Att ha sex som självskadebeteende innebär ofta att någon eller några andra personer utsätter en för övergrepp. Även om det kan kännas som om det är du som sätter dig själv i dessa situationer så bär du ingen skuld!

Att söka sig till sex som är förnedrande eller våldsamt gör ofta att man mår mycket dåligt, både kroppsligt och själsligt. Det kan till exempel bli jobbigt i skolan eller med kompisar. Många tjejer beskriver att de själva inte alltid förstår varför de gör så här.

Man kan känna sig äcklig eller dålig för att man gör det. Men kom ihåg att det är många som känner så, och att det går att ta sig ur! Du är inte ensam.

Ingen får skada dig oavsett vilken situation du befinner dig i.

Om du blivit utsatt

Många berättar att de känner sig rädda för att prata med någon vuxen om det man varit med om. Det kanske till exempel känns som att de vuxna inte kommer att förstå. Men att våga be om hjälp är ofta första steget att komma ur det!

På samma sätt som vid andra självskadebeteenden eller hemska situationer är det viktigt att berätta för någon man litar på att man har det jobbigt. Det finns stöd och hjälp att få – som du har rätt till.

Om du eller någon i din närhet skadar sig själv kan du också prata med oss på Maana i chatten. Vi finns här för dig.