Sexuellt våld

Våldtäkt

Våldtäkt är ett sexualbrott, och är när samlag eller en annan sexuell handling skett utan att alla samtyckt. Ingen får någonsin ha sex med dig mot din vilja, och det är den personen som gjort fel och inte du.

Få hjälp

Vad räknas som våldtäkt?

Våldtäkt är när någon har samlag eller utför någon annan sexuell handling mot en utan att ha samtycke. Våldtäkt kan ske oavsett vilket sex man pratar om. Det kan vara oralsex, vaginalsex, att tvingas röra vid någons könsorgan eller att någon använder främmande föremål vid penetration på olika sätt.

Det grundläggande vid en våldtäkt är alltså att de sexuella handlingarna som begåtts gjorts utan samtycke.

En våldtäkt kan ske med fysiskt våld, men också med psykiskt våld, alltså under hot eller när man är i en särskilt utsatt situation. Det kan också ske när man inte kan ge sitt samtycke av andra skäl, till exempel att man varit för full och inte kunnat säga nej, eller inte var vid medvetande när brottet begicks.

En våldtäkt kan också ske i ett förhållande. Fastän man är ihop får man inte tvinga eller tjata till sig sex. Man kan dömas till våldtäkt även om den som utsatts inte sagt nej, det räcker att man inte sagt ja.

Att bli utsatt för en överfallsvåldtäkt, alltså av någon man inte känner utomhus, är ovanligt. Det vanligaste är att det är någon man känner som utsätter en. Ibland kan det göra att det känns ännu jobbigare, eller att det är ens egna fel.

Det kan kännas jobbigt att berätta för andra om det var en kompis som utsatte en, eller ens partner. Men kom ihåg – ingen får någonsin ha sex med dig mot din vilja, och det är den personen som gjort fel och inte du.

I Sverige har vi en samtyckeslag vilket innebär att allt sex måste ske av fri vilja. Det betyder allt annat än ett tydligt ja är ett nej. Det är aldrig ditt fel om någon går över dina gränser!


Om du blivit utsatt

Att berätta om en våldtäkt kan kännas både svårt och jobbigt. Många känner skam efteråt, trots att det inte är ens eget fel.

Det kan finnas flera orsaker till varför det känns svårt eller omöjligt att berätta om en våldtäkt. Det kan till exempel vara för att man är kär i eller tycker om personen som utsatt en. Man kan också vara rädd för att ingen ska tro på en, eller att andra ska tycka att man får skylla sig själv.

Men kom ihåg att ingen någonsin får göra dig illa! Det är aldrig okej, och det är aldrig ditt fel om någon utsätter dig för våld.

Det är väldigt bra att berätta för någon man litar på om det man blir utsatt för. Ofta behöver man bearbeta det som hänt, och då hjälper det att prata om det som hänt.

Man kan till exempel prata med en kurator på skolan eller på ungdomsmottagningen, eller någon annan vuxen man litar på.

Man kan också anmäla händelsen till polisen. Det är brottsligt att utsätta någon för våldtäkt.

Det finns även många olika föreningar och organisationer som arbetar för att hjälpa personer som blir utsatta för våld. Du är alltid välkommen att chatta med oss på Maana – vi finns här för dig!