Ska jag söka hjälp?

Kontakt
med polisen

Att ta kontakt med polisen kan kännas läskigt, men kom ihåg att polisens jobb är att skydda människor mot brott. Det är bra att ta hjälp av polisen om du varit utsatt för ett brott. De hjälper dig att skriva en anmälan.

Få hjälp

Polisen

Det är viktigt att känna till att polisen måste göra en anmälan om de får veta att något begått ett brott. När en anmälan skrivs så startar polisen något som de kallar för förundersökning. Det innebär att de tar reda på så mycket som möjligt om brottet. De kan till exempel förhöra misstänkta och även prata med personen som har anmält brottet.

Efter det tar en åklagare över. Åklagaren bestämmer om polisen fått fram tillräckligt mycket bevis för att det ska gå vidare till en domstol. Det här kan vara en lång och jobbig process och du har rätt till stöd under tiden som arbetet pågår. Här kan du läsa mer om vilket stöd du kan få.

Polisens hemsida

Brottsofferjourens hemsida

Personer som anmäler brott, kan få ett målsägarbiträde av domstolen. Ett målsägarbiträde har till uppgift är att ge juridisk rådgivning till den brottsutsatta, och föra fram den brottsutsatta personens vilja. Målsägandebiträdets arbetsuppgifter är bland annat:

– Att sitta med och vara ett stöd vid polisförhör.
– Hjälpa till om den brottsutsatta vill ansöka om skadestånd.
– Guida den brottsutsatta genom alla olika delar av en brottsutredning.

Du har alltid rätt att få hjälp om någon utsätter dig för ett brott. Det är inte ditt fel att någon har behandlat dig illa! Du kan alltid prata med oss på Maana!