Diskriminering

Köns-diskriminering

Könsdiskriminering, eller sexism som det också kallas, baseras på idén om att män och kvinnor är helt olika varandra och olika värda. Det är olagligt att diskriminera någon på grund av ens kön.

Få hjälp

Vad är sexism?

Sexism är när tjejer eller kvinnor utsätts för orättvis eller kränkande behandling på grund av sitt kön. Det kan till exempel leda till att kvinnor får lägre lön på jobbet, trots att hon har samma utbildning och kompetens som sina manliga kollegor.

Idag används ordet sexism också för att beskriva orättvis behandling, kränkningar och olika typer av hat mot tjejer och kvinnor i vardagen, just för att de är tjejer och kvinnor. 

Sexism eller könsdiskriminering har funnits i många hundra år och har uttryckts på olika sätt genom historien och i olika delar av världen. Det har till exempel funnits lagar som har hindrat kvinnor från att jobba inom vissa yrken, rösta i val eller fatta egna beslut. I vissa länder i världen finns det fortfarande sådana lagar. 

Sexism eller sexistiska föreställningar kan leda till diskriminering. Ordet diskriminering kan betyda lite olika saker beroende på om man menar diskriminering enligt lagen eller om en pratar om diskriminering i vardagen. I vardagliga sammanhang brukar ordet diskriminering användas för att beskriva om en person blivit orättvist eller dåligt behandlad på något sätt.

Diskriminering enligt lagen är när en person behandlas orättvist eller kränks på grund av vissa anledningar och i vissa situationer. Sexism bidrar också till våld, kränkningar, sexuella trakasserier och andra brott mot tjejer och kvinnor, just för att de är tjejer och kvinnor. 


Könsroller och normer

Normer är osynliga regler om hur en ska vara eller vad som är normalt. Vissa normer är baserade på fördomar och kan därför leda till olika typer av diskriminering eller att vissa människor har sämre livsvillkor.

Men alla normer är inte dåliga. Det finns bra normer, som att vi ska stå i kö eller att vi ska vara trevliga och hövliga mot varandra. Normer är en del av mänsklig kultur och behövs för att våra samhällen ska fungera.

Men det finns mycket fördomar i samhället kring hur män och kvinnor bör vara. Detta påverkar mångas liv på ett negativt sätt.

Här kan du läsa olika exempel på hur könsnormer kan påverka ens liv negativt:

“Tjejer är inte tekniska”
Detta kan leda till att tjejer inte anställs för vissa jobb eller måste arbeta hårdare för att bevisa att de är bra på jobbet.

“Tjejer ska ha rakade ben och sminka sig”
Detta bidrar till en förväntan att tjejer ska se ut på ett visst sätt, och att tjejer som inte gör det blir skammade.
 
“Tjejer ska vara tjejiga och killar ska vara killiga”
Detta kan leda till att personer som inte vill vara det känner sig konstiga och onormala och mår psykiskt dåligt.

“Killar ska vara tuffa och inte visa känslor”
Detta kan leda till att killar inte pratar om sina känslor och därför mår väldigt dåligt.

Det finns starkt stöd i forskningen att personer som på olika sätt avviker från normen i samhället oftare har sämre psykisk och fysisk hälsa, oftare utsätts för dåligt bemötande, har svårare att få jobb och i större utsträckning blir utsatta för våld.

Normer kring hur en “bör vara” som tjej eller kille påverkar helt enkelt hela ens liv, och gör att människors villkor i livet ser väldigt olika ut.