Trakasserier

Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier kan kännas väldigt jobbigt och obehagligt att vara med om. Det kan till exempel vara att någon tar på en, säger olämpliga saker eller skickar pornografiska bilder till en utan samtycke. Det är aldrig okej att gå över någons gränser.

Få hjälp

Vad är sexuella trakasserier?

Sexuella trakasserier är en form av diskriminering, vilket betyder att man kan anmäla händelsen eller händelserna till polisen om man vill.

Det kan bland annat vara tafsningar, nypningar, klappningar, olämpliga kommentarer eller ovälkomna komplimanger, pornografiska bilder eller en grov sexuell jargong.

Lagen säger att den som utsätter någon för sexuella trakasserier måste förstå hur handlingarna upplevs för den som blir utsatt. Därför är det viktigt att säga till den som utsätter en att man inte vill att den ska fortsätta. I vissa situationer är kränkningen så tydlig att man inte måste säga till, exempelvis om någon tafsar på en. Då förväntas den som utsätter en att förstå ändå.

Du kan alltid prata med oss i chatten om det du varit med om! Vi lyssnar och dömer inte.


Hur vet jag om jag blivit utsatt?

Ibland kan det vara svårt att veta om det man blivit utsatt för är sexuella trakasserier. Den som utsätter en för trakasserier kan till exempel säga att det bara var en komplimang eller att man är överkänslig.

Men det är alltid upp till en själv om man upplever att någon gått över ens gränser. Därför är det bra att säga ifrån, så att personen eller personerna som utsatt en vet om det.

På en arbetsplats eller på en högskola är de skyldiga att utreda sådana här händelser. Går du i grundskolan eller gymnasiet är det bra att prata med någon vuxen.

Ingen får utsätta en för sexuella handlingar och anspelningar mot ens vilja. Kom ihåg att så fort du känner att handlingen var kränkande eller ovälkommen – då är det sexuella trakasserier.