Stress

Skolstress

Det är många som upplever stor stress över skolan. Att få bra betyg och komma in på den utbildningen man vill kan orsaka mycket press och få oss att må dåligt. Att hitta en balans mellan måsten och att ha kul är viktigt.

Få hjälp

Oro över framtiden

Det är vanligt att känna stress över sina betyg och att hinna med allt skolarbete. Många känner också en stress över vilket gymnasium man ska välja och att ha betyg för att komma in just där. Kanske vet man inte vad man vill jobba med i framtiden, och då kan gymnasievalet kännas svårt och jobbigt.

Tjejer upplever ofta en större press över skolan än killar. Har man inte bra betyg kan det påverka ens självkänsla och man kan känna sig dålig och nedstämd. Det kan kännas som att man måste ha bra betyg för att kunna plugga det man vill, eller jobba med det man vill sen.

Då kan det vara bra att prata med en studievägledare på skolan. Hos studievägledaren kan du få bra hjälp och stöd. Du kan också få veta vilka betyg som behövs för specifika utbildningar, men också hur du kan nå dit utan att behöva stressa över skolan hela tiden. 

Ditt gymnasieval och gymnasiebetyg kan kännas avgörande. Men även om du läst en viss inriktning på gymnasiet, kan du alltid läsa kurser i efterhand för att kunna jobba med något annat eller komma in på någon helt annan utbildning på universitetet.

Det finns också möjligheter att plugga upp betyg i efterhand och man kan läsa på yrkeshögskola om man vill jobba med något specifikt. Det kan vara svårt att intala sig själv, men dina betyg har ingenting med ditt värde som person att göra! Känns det så kan det ofta hjälpa att prata med någon. Det mesta går att ordna, men det kan vara bra att prata med en studievägledare, lärare eller annan vuxen för att få tips och råd på vägen.

Det är viktigt att må bra, och att ha en balans mellan skola och fritid även om det kan kännas svårt i stunden.


Hur ska man hantera skolstress?

Stress över skolarbetet under en kort period är inte farligt. Man kanske till exempel har många prov i slutet av terminen och känner stress och press just då. Om man sedan har mindre skolarbete och hinner vila, får stressen inte några allvarliga konsekvenser. 

Däremot är det farligt om man hela tiden känner sig stressad över skolan och inte får tid att återhämta sig. Att vara stressad över skolan kan också leda till andra besvär såsom ont i magen, huvudvärk och hjärtklappning. Det kan även leda till mer allvarliga besvär både på kort och lång sikt. Du kan läsa mer om det här: Tecken på stress.

Känner du dig stressad över skolan är det viktigt att försöka hitta sätt att vila och återhämta dig. Du kan också alltid prata med oss i chatten. Tillsammans kan vi försöka hitta sätt att minska din stress och hur du kan vila!