Kärlek

Svartsjuka

Svartsjuka är starka känslor som ofta kommer när man känner sig osäker eller rädd. Man kan tro att svartsjuka har med kärlek att göra, men det är egentligen ett sätt att kontrollera den man är ihop med.

Få hjälp

Svartsjuka i en relation

När svartsjuka uppstår brukar det vara ett tecken på att relationen man har inte är trygg. Ibland målas svartsjuka upp som något romantiskt, men egentligen är de här känslorna kopplade till ett kontrollbehov. Om du känner mycket svartsjuka bör du fundera över varför, och hur du kan hantera dessa känslor. 

Det tar ofta mycket tid och energi att försöka kontrollera, eller oroa sig för att den man är ihop med ska göra något man inte gillar. Det går aldrig riktigt att kontrollera eller styra vad en annan person ska göra. Det är inte heller bra att vara ihop med någon som man vill ändra på. Känner man mycket svartsjuka i sin relation, bör man fundera på om man faktiskt ska vara tillsammans med den personen överhuvudtaget.

Om du är tillsammans med någon som är väldigt svartsjuk, är det viktigt att den personen ändrar sitt beteende! Det är också bra att du pratar med andra som du litar på om hur du har det i din relation. Ofta kan man få både bra stöd och råd.

Svartsjuka kan ofta eskalera och bli värre och leda till mer allvarliga saker, som våld och kränkningar. Kom ihåg att en kärleksrelation ska bygga på trygghet och omtanke!

Om du är osäker på om svartsjukan har blivit ett problem i din relation, eller om du vill få hjälp och stöd med att hantera din egen svartsjuka kan du chatta med oss på Maana. Vi finns här och lyssnar!