Kärlek

Vad är kärlek?

Att känna kärlek kan betyda många olika saker. Ofta känner man starka, härliga känslor för någon eller något. Men kärlek kan också kännas svårt och jobbigt, särskilt om känslorna inte är besvarade.

Få hjälp

Starka känslor

Kärlek är känslor som handlar om medkänsla och omtanke. Det kan man känna för personer, till sig själv, till en sak, till ett intresse och mycket annat.

Kärlek kan vara något fantastiskt och uppta en stor del av livet, men det kan också vara något som gör oss väldigt ledsna. Kärlek kan vara ömsesidigt, det vill säga att den man känner kärlek för känner detsamma. Men man kan också vara olyckligt kär, alltså när man känner kärlek för någon som inte känner samma tillbaka.

Man har rätt att få känna kärlek till den eller det man vill, så länge man inte skadar någon annan.

De allra flesta känner kärlek och starka känslor för flera personer och saker genom livet. Hur kärlekskänslor känns är olika för olika personer. Vilka känslor man känner är inte kopplat till vilket kön eller till vilken bakgrund man har.